KEBLOVSKÝ DRAPÁK 2017

26.04.2017 22:07

POKYNY:

PRETEKÁRI:

RÝCHLOSTNÁ JAZDA:

Pri rýchlostnej jazde sa hodnotí nameraný čas. Opakovaná jazda nie je možná, len v prípade poruchy!

 

JAZDA V TERÉNE:

Pri jazde v teréne sa hodnotí bodovacím systémom.

 

ŤAHANIE NÁKLADNÉHO AUTOMOBILU:

V tejto disciplíne sa hodnotí nameraná vzdialenosť. Body získané pri jazde v teréne sa pripočítajú k nameranie vzdialenosti pri ťahaní automobilu.

 

ŠTARTOVNÉ JE 5 €.

PRETEKÁRI TRAKTORISTI SA MôŽU NAHLASOVAŤ DO 3. 5. 2017

 

DIVÁCI:

Vstup do priestorov pretekov je na vlastné riziko. Parkovanie automobilov je vyhradené pri požiarnej požiarnej zbrojnici vo Svederníku. Parkovanie je bezplatné.

Vstupné: 1 €.